Πρόσκληση για την 1η διαδικτυακή συνάντηση του ΚΕΔΙΜΑ ΠΑΜΑΚ.

Ανακοινώσεις, Πρόσκληση

Το ΚΕΔΙΜΑ ΠΑΜΑΚ σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την 1η διαδικτυακή  συνάντηση  του ακαδημαΪκού έτους 2023-2024 με τίτλο “Εφαρμογές παραγωγικής ΤΝ στα ακαδημαϊκά μαθήματα: σχεδιασμός, αξιολόγηση και πλαγιαρισμός στην εποχή του ChatGPT” που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023, 19.00-20.30.
Σύνδεσμος για την συνάντηση:  https://zoom.us/j/96925447961

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις δράσεις του ΚΕΔΙΜΑ στον ιστότοπο: https://ctl.uom.gr/
Ομιλητής

Ο Παναγιώτης Τσιωτάκης είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο “Ηλεκτρονική Μάθηση” και μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις Επιστήμες της Αγωγής (κοινότητες μάθησης εκπαιδευτικών). Το επιστημονικό, ερευνητικό και διδακτικό του έργο πραγματεύεται θέματα όπως η ενσωμάτωση και η παραγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τα προγράμματα σπουδών και
η διδασκαλία της πληροφορικής στην εκπαίδευση κ.α./

Περίληψη
Στην παρουσίαση θα πραγματοποιηθούν αναφορές στις εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης με έμφαση στο ChatGPT, στις δυνατότητες και στους περιορισμούς του. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης του χρήστη με το μοντέλο του ChatGPT και στοιχεία της μηχανικής προτροπών. Αυτό θα γίνει με συγκεκριμένα παραδείγματα υπό τη μορφή επίδειξης στον σχεδιασμό περιεχομένου, στην ανατροφοδότηση και στην αξιολόγηση, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έρευνας κ.α. Ακόμη, θα τεθούν προβληματισμοί σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές στον ακαδημαϊκό και στον εκπαιδευτικό χώρο με αναφορά σε ζητήματα δεοντολογικής χρήσης, ανάθεσης εργασιών και πλαγιαρισμού. Αναμένεται να ακολουθήσει συζήτηση στη θεματολογία της παρουσίασης.

Η παρουσίαση θα βιντεοσκοπηθεί.


Skip to content