Πρόσκληση παρακολούθησης επιμορφωτικού κύκλου ανοικτής πρόσβασης MOOC με τίτλο: Πανεπιστημιακή Αγωγή: Διδακτική Μεθοδολογία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ανακοινώσεις, Πρόσκληση

Πρόσκληση παρακολούθησης επιμορφωτικού κύκλου ανοικτής πρόσβασης MOOC με τίτλο:

Πανεπιστημιακή Αγωγή: Διδακτική Μεθοδολογία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Ε.Δ.Ι.Μ.Α. TotT) προσκαλεί το Διδακτικό προσωπικό να παρακολουθήσει ένα ασύγχρονο επιμορφωτικό κύκλο ανοικτής πρόσβασης MOOC με τίτλο “Πανεπιστημιακή Αγωγή: Διδακτική Μεθοδολογία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση“.

Στον επιμορφωτικό κύκλο παρουσιάζονται οκτώ θεματικές ενότητες που αφορούν την διδακτική:

1. Φοιτητοκεντρική μάθηση

2. Συμπεριληπτική Μάθηση

3. Σχεδιασμός Μαθήματος/Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών

4. Διαμορφωτική Αξιολόγηση

5. Φοιτητές ως Ισότιμοι Εταίροι

6. Σύνδεση Διδασκαλίας και έρευνας

7. Ψηφιακή ισότητα και

8. Ψηφιακή ετοιμότητα

Αναμενόμενος χρόνος διάρκειας της ολοκλήρωσης του κύκλου είναι 8 εβδομάδες (με 2 ώρες κάθε εβδομάδα) και αναμενόμενη ημερομηνία λήξης 08/01/2024 οπότε και θα δοθούν πιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα χρειαστεί να δημιουργήσουν λογαριασμό στην πλατφόρμα ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης (https://οpencourses.uoc.gr/courses) πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://opencourses.uoc.gr/courses/login/signup.php. Αφού αποκτήσουν λογαριασμό και συνδεθούν στην πλατφόρμα, μπορούν να εγγραφούν στο μάθημα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://opencourses.uoc.gr/courses/course/view.php?id=385“.

Δείγμα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων στο MOOC θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρητης (Κ.Ε.Δ.Ι.Μ.Α. TotT) https://tott.uoc.gr και στις αρχικές ανακοινώσεις του ασύγχρονου επιμορφωτικού κύκλου.

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να συμμετάσχουν τουλάχιστον μία φορά στα φόρουμ κάθε ενότητας, να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες (κουίζ, αυτοαξιολόγηση, αντιστοίχιση κα.) και να θέτουν μια ερώτηση στην ενότητα Peer-coaching (Όλα αυτά αντιστοιχούν στο 50% του μαθήματος). Η τελική έκθεση αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο 50% της αξιολόγησης του μαθήματος. Με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του μαθήματος, θα λαμβάνουν το πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του επιμορφωτικού κύκλου.

Με μία ανοικτή προσέγγιση για το πως μπορεί να εξελιχθεί η Πανεπιστημιακή Αγωγή στα Ελληνικά ΑΕΙ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης ΤΟΤΤ@UOC καλεί τους συντονιστές των ΚΕΔΙΜΑ να ενημερώσουν όλο το διδακτικό προσωπικό σε όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ελλάδα.

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ


Skip to content