Τεχνολογίες

Τεχνολογίες

Π2.1 Ανάπτυξη Eικονικού Metaverse Περιβάλλοντος εκτέλεσης διδασκαλιών.

Πραγματοποίηση εικονικών διαλέξεων ή και συναντήσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών του Ιδρύματος και των φοιτητών τους

Π2.2 Σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου Καλών Πρακτικών.

Σημείο συγκέντρωσης και αναδιανομής καλών πρακτικών και εκπαιδευτικού υλικού

Εμφαση στη ποιότητα ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών

Image

Π2.3 Σχεδίαση και ανάπτυξη Microlabs

Εργαστηρίων ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας και τεχνογνωσίας μεταξύ καθηγητών τόσο με σύγχρονα ή ασύγχρονα μέσα επικοινωνίας

Π2.4 Εργαλείο ελέγχου ποιότητας σχεδιασμού διαδικτυακών μαθημάτων.

Metadata στη παρακολούθηση μαθημάτων (παραδοσιακών και διαδικτυακών) στον διδάσκοντα

  • βαθμός κατανόησης μαθήματος
  • φοιτητές που ενέχουν κίνδυνο αποχώρησης

(εκτίμηση ρίσκου drop out rate).

Metadata στη παρακολούθηση μαθημάτων στους φοιτητές

  • επερχόμενες σημαντικές ημερομηνίες
  • κατάθεση εργασιών,
  • υπενθύμιση δραστηριοτήτων

Π2.5: Εφαρμογή αποτίμησης Διδασκαλίας.

Yποβοήθηση -βελτίωση της διδασκαλίας και της σκηνοθετικής οργάνωσης και παρουσίας της, με βάση τα κινησιολογικά χαρακτηριστικά του εισηγητή

Image

ΠΕ5: Ψηφιακά εργαλεία διδασκαλίας

  • Παρουσίαση καινοτόμων Εργαλείων – Μέσων Τεχνολογικά Υποβοηθούμενης Μάθησης
  • Eπιμόρφωση στελεχών του Πανεπιστημίου που θα το εφαρμόσουν
  • Πιλοτική εφαρμογή του σε ένα αριθμό 5 διαδικτυακών μαθημάτων
Image
Skip to content