6η συνάντηση με τίτλο «Υποστήριξη φοιτητριών/ών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ανακοινώσεις, Πρόσκληση

6η συνάντηση με τίτλο «Υποστήριξη φοιτητριών/ών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Πέμπτη 7/12/2023, ώρα 7:00 – 9:00μμ.

 

Χώρος: e-Aίθουσα

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των φοιτητριών/ών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η επιτυχημένη φοίτησή τους προϋποθέτει μία σειρά μέτρων τόσο για την παρακολούθηση των μαθημάτων, όσο και για την αξιολόγησή τους.  Η παρούσα εισήγηση επιδιώκει να ενημερώσει για τα χαρακτηριστικά των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία), καθώς και για τις μεθόδους υποστήριξης και πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, θα γίνει αναφορά στις εναλλακτικές μεθόδους εξέτασης των φοιτητριών/ών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Θα συζητηθούν ακόμη, αποτελεσματικές στρατηγικές, προκειμένου, οι φοιτήτριες/ές  να έχουν ίσες ευκαιρίες στις ακαδημαϊκές τους σπουδές. Τέλος, θα επιδιωχθεί η ανταλλαγή απόψεων για πρακτικές, ώστε το μαθησιακό και κοινωνικό περιβάλλον των Πανεπιστημίων να είναι προσβάσιμο και συμπεριληπτικό και να μην υπάρχουν εμπόδια στην ακαδημαϊκή φοίτησή τους.

Εισηγήτρια: Θεώνη Μαυρόγιαννη, Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σύντομο Βιογραφικό: Η Θεώνη Μαυρόγιαννη υπηρέτησε ως ψυχολόγος στο ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ/1ο ΚΕΣΥ/1ο ΚΕΔΑΣΥ Αχαΐας από τον Σεπτέμβριο του 2002 έως το Σεπτέμβριο του 2021, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2012 ήταν και προϊσταμένη της Υπηρεσίας. Έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμων ορισμένη από το Υπουργείο Παιδείας στον Ευρωπαϊκό Φορέα Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης. Από τον Οκτώβριο του 2021 είναι Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών και από τον Οκτώβριο του 2016 διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό της Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τις περιοχές της ειδικής αγωγής, της εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία, των προγραμμάτων στήριξης οικογένειας ατόμων με αναπηρία και της υποστήριξης φοιτητών με αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

https://www.edu-sw.upatras.gr/faculty/mavrogianni-theoni/

 

 

 

 

 

 


Skip to content