Ομάδα Έργου

ΟΜΑΔΑ ΓΡΑΔΙΜ/ΚΕΔΙΜΑ ΔΙΠΑΕ

Εποπτεία, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Καθηγήτρια Κ. Μακρίδου
Υπεύθυνος Έργου
Καθηγητής Α. Τσινάκος
Αναπληρωτής Υπ. Έργου
Επίκουρος Καθ. Ι. Καζανίδης
Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό Σχολών

Εκπρόσωποι Σχολών

 1. Καθηγητής Αδαμίδης Παναγιώτης
  Σχολή Μηχανικών
 2. Αναπληρωτής Καθηγητής Κασσιανίδης Παναγιώτης
  Σχολή Οικονομίας
 3. Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας Αλεξάνδρα Παυλούδη
  Γεωτεχνικών Επιστημών
 4. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καυκιά Θεοδώρα
  Σχολή Υγείας
 5. Αναπληρωτής Καθηγητής Κόκκινος Νικόλαος
  Σχολή Θετικών Επιστημών
 6. Επίκουρη Καθηγήτρια Πέτκου Δάφνη
  Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 7. Επίκουρη Καθηγήτρια Κερτεμελίδου Παρασκευή
  Σχολή Επιστημών Σχεδιασμού
Skip to content