5η συνάντηση με τίτλο «Υποστήριξη φοιτητριών/ών με αυτισμό στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ανακοινώσεις, Πρόσκληση

5η συνάντηση με τίτλο «Υποστήριξη φοιτητριών/ών με αυτισμό στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Πέμπτη 23/11/2023, ώρα 7:00 – 9:00μμ.

 

Χώρος: e-Αίθουσα

Ο αριθμός των φοιτητριών/ών με αυτισμό αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η υποστήριξή τους αποτελεί μία ακόμη πρόκληση για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Με την παρούσα εισήγηση επιδιώκεται,  αφενός, να αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά, οι δυσκολίες και οι ανάγκες φοιτητριών/ών με αυτισμό και αφετέρου, να σκιαγραφηθούν βασικές προτάσεις για τη διευκόλυνση τής παρακολούθησης των μαθημάτων, για τρόπους εξέτασής τους και για την ισότιμη πρόσβασή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή σκέψεων και προτάσεων για τη βελτίωση της φοίτησης των φοιτητριών/ών με αυτισμό και η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού υποστηρικτικού πλαισίου.

Εισηγήτρια: Στεφανία Φούσκα, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής

Σύντομο βιογραφικό: Η Στεφανία Φούσκα είναι διδάκτωρ ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Nicosia University (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών). Διετέλεσε Προϊσταμένη του ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ Πειραιά από το 2004 έως το 2018. Από το 2002 έως το 2007 εκπροσώπησε την Ελλάδα, ως εμπειρογνώμονας ειδικής αγωγής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (European Agency for the Development of Special Education). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τις περιοχές της ειδικής αγωγής, τον αυτισμό (εκπαίδευση και στήριξη ατόμων με αυτισμό όλων των ηλικιών) και τη στήριξη/συμβουλευτική/ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας ατόμων με αυτισμό. Συμμετέχει σε προγράμματα εξειδίκευσης στον Αυτισμό (ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών) και δίδαξε στο Διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Πατρών το γνωστικό αντικείμενο του Αυτισμού (2006-2012). Από το 1996 έως σήμερα είναι επιστημονική σύμβουλος και επόπτης δομών ενηλίκων με αυτισμό της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ).


Skip to content